ارسال مقالات تا تاریخ
3 اردیبهشت 1397
واریز هزینه تا تاریخ
7 اردیبهشت 1397
برگزاری همایش
25 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
The 2nd International Conference on Modern Horizons in Basic Sciences and Engineering
thconf.ir
الف- افق های نوین در حوزه علوم پایه
1. علوم آمار
2. علوم زمین
3. علوم شیمی
4. علوم فیزیک
5. علوم زیستی
6. علوم جغرافیا
7. علوم مدیریت
8. علوم کامپیوتر
9. علوم ریاضیات
10. علوم بنیادین
ب- افق های نوین در حوزه علوم فنی و مهندسی
1. مهندسی برق
2. مهندسی مواد
3. مهندسی دریا
4. مهندسی عمران
5. مهندسی انرژی
6. مهندسی معدن
7. مهندس نساجی
8. مهندسی شیمی
9. مهندسی صنایع
10. مهندسی پزشکی
11. مهندسی مکانیک
12. مهندسی شیلات
13. مهندسی مخابرات
14. مهندس متالورژی
15. مهندسی معماری
16. مهندسی هوا فضا
17. مهندسی کامپیوتر
18. مهندسی منابع آب
19. مهندسی هسته ای
20. مهندسی ساختمان
21. مهندسی کشاورزی
22. مهندسی شهرسازی
23. مهندسی نفت و گاز
24. مهندسی مکاترونیک
25. مهندسی فضای سبز
26. مهندسی حمل و نقل
27. مهندسی اپتیک و لیزر
28. مهندسی صنایع غذایی
29. مهندسی منابع طبیعی
30. مهندسی محیط زیست
31. مهندسی آب و فاضلاب
32. مهندسی ساخت و تولید
33. مهندسی فناوری اطلاعات
34. مهندسی صنایع پتروشیمی
35. مهندسی و مدیریت ساخت
پ-محورهای ویژه
1. مهندسی اقتصاد و توسعه
2. مهندسی علم و هنر
3. مهندسی فرهنگی
4. مهندسی دانش
5. مهندسی پایدار